Politica de confidentialitate

Vitas IFN SA (detinatorul website-ului Declaratia de independenta) – înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 17199 – se obligă să respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, în ceea ce privește prelucrarea datelor personale colectate pe perioada concursului ”Declaratia de Independenta” 2019.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor în prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației in vigoare.

Participanții la campanie au, conform Regulamentului 2016/679 , următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre VITAS IFN SA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Participantii din acest concurs, sunt de acord ca datele furnizate prin completarea formularului, sa fie incluse în baza de date a Organizatorului și își dau acordul ca  datele furnizate sa fie utilizate în modul permis de catre Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Participanții își pot retrage oricând consimtamantul pentru utilizarea datelor lor personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere scrisă, transmisă la adresa: SC Vitas Institutie Financiara Nebancara SA, str. Simion Bărnuțiu, nr. 34, etaj 2, Timișoara, jud. Timiș, România, sau online, printr-un email trimis la adresa protectiadatelor@vitasromania.ro

Pentru mai multe informatii consultati Politica de confidentialitate